بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اطلاع رسانی در مورد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه در سال 93

اطلاع رسانی در مورد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه در سال 93


 

تاریخ:  1394/6/29

 

با سلام و احترام

به استحضار می‌ساند به منظور ارزیابی عملکرد کارکنان محترم دانشگاه در سال 1393، تغییراتی در شاخص‌های ارزیابی سال 93 نسبت به سال 92 به عمل امده است که جدول تغییرات فرم‌های ارزیابی به پیوست ارسال می‌گردد. تکمیل فرم‌ها در سامانه، برای کلیه کارکنان، بابت صدور حکم ترفیع پایه الزامی است.

لذا کلیه کارکنان محترم دانشگاهی برای انجام خود ارزیابی و خود اظهاری سال 93 می‌بایست به سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان به نشانی: http://pms.ut.ac.ir مراجعه نمایند.

همچنین لازم است، قبل از تکمیل فرم ها، راهنمای موجود در سامانه را مطالعه و مطابق ان عمل کنند.

توجه و رعایت نکات زیر ضروری می باشد:

بخش اول- امور مربوط به سامانه که می‌بایست توسط روسا یا معاونان محترم واحدها مدیریت و اجرا شود:

1. کلیه واحدها موظف هستند نسبت به اصلاح، تکمیل و یا تایید چارت سازمانی بر اساس راهنمای پیوست، طی نامه رسمی به این اداره کل حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ 94/7/2 اقدام نمایند تا پس از انجام تغییرات درخواستی توسط کارشناس ارزیابی منابع انسانی و امور رفاهی، امکان ورود اطلاعات برای پرسنل واحد مربوطه میسر شود.

نکته: در این مرحله لازم است تغییرات زیر طی نامه رسمی به این اداره کل گزارش شود :

الف. تغییرات در نحوه تقسیم بندی واحدهای زیر مجموعه یا مدیران مربوطه

ب. اضافه یا کم شدن پرسنل واحد (شامل انتقال و ماموریت) که نیازمند جابجایی افراد توسط کارشناس ارزیابی اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی می باشد.

ج. تغییر رده شغلی پرسنل (1.مدیرکل، 2.معاون مدیرکل، 3.رئیس اداره، 4.معاون اداره و کارشناس مسئول 5.کارشناس 6.کارمند (کاردان، تکنیسین، کمک کارشناس، مسئول خدمات اداری و مالی و متصدی) 7.نگهبان 8. خدمات) که نیاز به تغییر نوع فرم ارزیابی فردی نسبت به سال 1392 می باشد.

2. با توجه به تاخیر پیش امده در انجام ارزیابی سال 93 کارکنان، تاریخ‌های اعلام شده تمدید نخواهد شد. بنابراین شایسته است کلیه واحدها در خصوص تکمیل و اعلام چارت سازمانی (بر روی فایل پیوست) به منظور راه اندازی سامانه ارزیابی ان واحد در اسرع وقت اقدام نمایند.

3. از تاریخ 94/7/14 دسترسی مدیران بلافصل و مدیر نهایی هر واحد به مدت یک هفته (تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه 94/7/22) برای تایید شاخص‌ها و اعطای امتیاز ارزیابی فعال خواهد شد.

4. کلیه واحدها موظف هستند؛ بخشنامه و اطلاعیه ارزیابی عملکرد کارکنان را به نحو مناسب به کلیه پرسنل (به ویژه همکاران شداغل در واحد نگهبانی،‌ ‌خدمات، تاسیسات،‌ نقلیه، ازمایشگاه‌، کارگاه، مزرعه و ...) که دسترسی کمتری به سامانه اتوماسیون اداری یا سامانه ارزیابی دارند، اطلاع رسانی نمایند. بنابراین لازم است این دسته از کارکنان نیز در بازه زمانی اعلام شده نسبت به تکمیل اطلاعات در سامانه مذکور اقدام نمایند.

5. کلیه واحدها موظف می باشند؛ بخشنامه ارزیابی عملکرد را به همکارانی که در ماموریت اموزشی، مرخصی ‌بدون حقوق، استعلاجی، زایمان و ... می باشند و نیز بانوان شاغلی که در حالت نیمه وقت یا کسر یک چهارم خدمت هستند، به نحو شایسته اطلاع رسانی نمایند. (بدیهی است صرفا افرادی که از ابتدا تا انتهای سال 93 در مرخصی بدون حقوق یا ماموریت خارج از سازمان بوده اند، نیازی به تکمیل فرم ارزیابی در دانشگاه ندارند و فرم ارزیابی افراد مامور به سایر سازمان ها باید با اطلاع واحد مربوطه، توسط این اداره کل به سازمان مقصد ارسال شود.)

6. چنانچه در بازه زمانی اعلام شده به منظور تکمیل فرم ارزیابی، مدیر یا مدیران یک مجموعه تغییر و یا جایگزین شوند، رسیدگی به موضوع و انجام ارزیابی بر عهده واحد مربوطه می‌باشد و در صورت عدم اعطای نمره به پرسنل، مسئولیتی متوجه این اداره کل نمی باشد.

7. با توجه به مشکلات فراوان ارزیابی سال 92، در خصوص اعطای امتیازات ارزیابی برخی از پرسنل توسط مدیر بلافصل و عدم تایید مدیر نهایی یا بالعکس، در سامانه ارزیابی سال 93 ترتیبی اتخاذ شده است که چنانچه مدیران بلافصل و نهایی کلیه کارکنان زیرمجموعه خود را ارزیابی ننمایند، ارزیابی هیچ یک از پرسنل تایید نخواهد شد.

8. لازم به یاداوری است اولین مدیر بلافصل کارمند در هر واحد علاوه بر ارزیابی پرسنل زیر مجموعه خود، می‌بایست مدارک بارگذاری شده پرسنل را نیز تایید نماید؛ تا در سامانه، امتیاز توسعه فردی به پرسنل اعطا شود و چنانچه مدیر بلافصل کارکنان در هر واحد به دلایلی اعم از حجم امور محوله، فرصت تایید شاخص‌های خود اظهاری پرسنل را ندارند، شایسته است، فرد امین دیگری با مسئولیت ان واحد طی نامه رسمی به این اداره کل معرفی شود تا دسترسی برای تایید شاخص‌های خود اظهاری پرسنل به نماینده مذکور، ایجاد شود.

بخش دوم- امور مربوط به سامانه که می‌بایست توسط کارکنان انجام شود:

1. زمان ورود اطلاعات توسط کارمندان (درصورت تکمیل چارت سازمانی توسط واحد) از روز شنبه مورخ 94/7/4 به مدت 10 روز می‌باشد و در پایان وقت اداری روز دوشنبه 94/7/13 دسترسی ورود اطلاعات کارکنان مسدود خواهد شد.

تذکر: با توجه به تاخیر پیش امده در انجام ارزیابی سال 93 کارکنان، تاریخ‌ اعلام شده تمدید نخواهد شد.

2. همکاران محترم در قسمت توسعه فردی تا قبل از تایید اولین مدیر بلافصل، نسبت به پیوست نمودن کلیه مدارک اقدام نمایند زیرا پس از تایید مدارک بارگذاری شده و اعطا نمره نهایی توسط بالاترین مقام واحد، به هیچ عنوان مدرکی برای افزایش نمره در قسمت توسعه فردی پذیرفته نخواهد شد.

شایان ذکر است در صورت کسب امتیاز کمتر از 70 یا عدم انجام ارزشیابی سال 93، نتایج زیر حاصل می‌شود:

الف- بر اساس ماده 21 ایین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، پایه ترفیع استحقاقی سالانه قابل اعطاء نمی‌باشد.

ب- بر اساس ماده 46 ایین نامه مذکور در صورتی که عضو در طول دو سال متوالی حداقل امتیاز لازم برای دریافت پایه ترفیع استحقاقی موضوع ماده 21 ائین نامه را کسب ننماید با پیشنهاد هیات اجرایی و تایید هیات رئیسه دانشگاه، فوق‌العاده ویژه ایشان درسال دوم 30% و در سال سوم 50% کسر خواهد شد و در صورت استمرار این وضعیت، فوق‌العاده ویژه عضو 100% کسر خواهد و پرونده وی جهت بررسی و اخذ تصمیم در خصوص تنزل یا تغییر پست سازمانی وی به هیات اجرایی منابع انسانی ارجاع می‌گردد.

با توجه به موارد فوق و توضیحات ارائه شده، در صورت لزوم از ساعت 30/13 الی 16 با شماره تلفن 61112284 تماس حاصل شود.

خواهشمند است دستور فرمایید کلیه موارد مذکور و پیوست‌های بخشنامه به نحو مناسب به اطلاع کلیه همکاران ان واحد رسانده شود.

 

جدول امتیازبندی ارزشیابی 93