نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رسانی در خصوص کاهش ساعت کار اداری، مرخصی تشویقی و اضافه کار

اطلاع رسانی در خصوص کاهش ساعت کار اداری، مرخصی تشویقی و اضافه کار


برای مشاهده بخشنامه در خصوص کاهش ساعت کار اداری، مرخصی تشویقی و اضافه کار  در تابستان 93 اینجا را کلیک کنید.