بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اطلاع رسانی در خصوص صدور کارنامه و مهلت اعتراض ارزیابی سال 1398

اطلاع رسانی در خصوص صدور کارنامه و مهلت اعتراض ارزیابی سال 1398


شماره بخشنامه:   155/155425

تاریخ :   1399/7/23

 

به استحضار می‌رساند کارنامه ارزیابی سال ۹۸ صادر شده است و امکان مشاهده کارنامه و ثبت اعتراض از طریق سامانه مدیریت عملکرد کارکنان از تاریخ ۲۳/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ لغایت ۰۷/‏۰۸/‏۱۳۹۹ فراهم می‌باشد.

با عنایت به اینکه صدور کارنامه و استخراج گزارش امتیازات منجر به صدور حکم ترفیع پایه سال ۹۸ خواهد شد، مراتب به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱- کارمندانی که ارزیابی ایشان توسط مدیر بلافصل انجام نشده باشد، فاقد کارنامه ارزیابی سال ۹۸ می‌باشند.
۲- امتیاز آن دسته از همکارانی که به دلایلی اعم از مرخصی زایمان، مرخصی استعلاجی، مأموریت آموزشی، مأمور به سایر دستگاه‌ها و… کمتر از دو سوم دوره ارزیابی (هشت ماه) در دانشگاه حضور نداشته و فاقد نمره هستند، همانند سنوات گذشته و با توجه به مصوبات هیأت اجرایی محاسبه و ثبت خواهد شد.
۳- چنانچه مدیران محترم در زمان ارزیابی پرسنل زیر مجموعه خود، بند ۳ بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۷/‏۱۵۵‬
 مورخ ۲۲/‏۰۶/‏۹۹‬ را رعایت نکرده باشند، منابع انسانی به استناد بند ۷ اصلاحات دستورالعمل مدیریت عملکرد که در هیأت اجرایی شماره ۲۰۵ مورخ ۲۲/‏۰۷/‏۹۸‬ به تصویب رسیده است، جهت تغییر امتیاز افراد اقدام خواهد نمود.
۴- پس از پایان مهلت اعتراض (۰۷/‏۰۸/‏۱۳۹۹)‬، گزارش اعتراضات ثبت شده در سامانه طی نامه رسمی به مدیران واحد مربوطه ابلاغ خواهد شد و شایسته است مدیران ارجمند با توجه به بند ۲۲ ماده ۵ دستورالعمل مدیریت عملکرد، نسبت به برگزاری جلسات بازخورد و برقراری تعامل دوسویه (بین ارزیابی کننده و ارزیابی شونده) ضمن ارائه راه کار برای دستیابی به اهداف دوره بعدی ارزیابی، نقاط قوت و قابل بهبود را به همکارانی که بابت امتیاز اخذ شده، اعتراض داشته‌اند، به فرد منعکس نمایند.