بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام بیمه شدگان

اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام بیمه شدگان


با سلام و احترام
     به استحضار می رساند با توجه به اتمام ثبت نام بیمه درمان و عمر و حوادث تکمیلی در تاریخ 94/8/11 مربوط به قرارداد جدید در سامانه خدمات رفاهی، خواهشمند است دستور فرمایید موارد ذیل به اطلاع مسئولین امور اداری و رفاهی واحد مربوطه رسانده شود.

1 - ارسال فرم افرادی که در سامانه انصراف داده اند و مجددا متقاضی عضویت در بیمه می باشند به همراه تصویر صفحه اول دفترچه بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل.  

2- ارسال اسامی افراد انصرافی بیمه درمان و عمر و حوادث تکمیلی به همراه فرم تکمیل شده توسط بیمه شده اصلی.

3 - با توجه به اینکه دسترسی مسئولین امور اداری و رفاهی در تاریخ 94/8/11 به اتمام رسیده است و بنا بر اظهار این عزیزان تعدادی از بیمه شدگان نسبت به ثبت نام صحیح در سامانه اقدام ننموده اند لذا تا قبل از جمع آوری فایل نهائی توسط واحد بیمه نسبت به جمع آوری تصاویر دفترچه بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفلشان اقدام نمایید.

4- مهلت ارسال مدارک هزینه های پاراکلینیکی و بیمارستانی مربوط به قرارداد (93/7/1 لغایت 94/6/31 ) حداکثر تا تاریخ 94/8/30 می باشد. ضمنا تا قبل از ثبت فایل اطلاعات جدید در دو طرح جداگانه از ارسال مدارک مربوط به قرارداد 94/7/1 به بعد تا اطلاع رسانی مجدد خودداری فرمایید.

5 - در حال حاضر بعد از ثبت آنالیز هزینه های بیمه شدگان در بیمه ایران بصورت پیامک شماره پرونده خسارت به بیمه شده ارسال می گردد که در آن به کلمه ( چک ) اشاره گردیده است و منجر به سوال بیمه شدگان مبنی بر دریافت چک از واحد بیمه گردیده است لذا لازم به توضیح می باشد که روال پرداخت هزینه های به مانند گذشته بصورت واریز به حساب تجارت می باشد که اشتباها چک اعلام گردیده است.