بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اطلاع رسانی در خصوص ارزیابی انجام نشده نیمه اول سال 97

اطلاع رسانی در خصوص ارزیابی انجام نشده نیمه اول سال 97پیرو بخشنامه شماره ۲۸۲۸۵۴/‏۱۵۵‬ مورخ ۲۱/‏۰۹/‏۹۷در خصوص شروع ارزیابی نیمه اول سال ۹۷ و بخشنامه شماره ۳۰۰۲۶۳/‏۱۵۵‬ مورخ ۰۸/‏۱۰/‏۹۷در خصوص تمدید زمان انجام ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه، به استحضار می‌رساند آخرین مهلت ارزیابی عملکرد کارمندان مربوط به نیمه اول سال ۹۷ تا پایان روز سه شنبه ۲۵ دی ماه بوده و تاریخ مذکور تمدید نخواهد شد.

چنانچه ارزیابی کارکنان در زمان باقی مانده انجام نشود، برای افرادی که در سامانه مدیریت عملکرد کارمندان فاقد امتیاز ارزیابی نیمه اول سال ۹۷ باشند، پس از تصمیم گیری در کمیسیون منابع انسانی دانشگاه، نسبت به تعیین یک امتیاز حداقلی و یا...، جهت درج در سامانه اقدام خواهد شد. لذا شایسته است مدیران ارجمند در راستای حمایت از سیاست‌های دانشگاه تهران نسبت به ارزیابی عملکرد پرسنل زیر مجموعه خود اقدام نمایند.

همچنین این اداره کل آمادگی خود را به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات علمی کلیه مدیران و پرسنل دانشگاه تهران به منظور ارتقا و بهبود فرایند ارزیابی عملکرد اعلام می‌دارد. خواهشمند است مراتب به نحو مناسب اطلاع رسانی گردد.