بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اطلاع رسانی ثبت نام در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال 1396

اطلاع رسانی ثبت نام در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال 1396


شماره بخشنامه:   155/95931

تاریخ :   1396/4/12

 

پیرو بخشنامه شماره ۵۴۳۵۰۰۱ مورخ ۲۳/‏۰۳/‏۱۳۹۶‬ آموزش ضمن خدمت کارکنان، به اطلاع همکاران محترم دانشگاهی می‌رساند با عنایت به مشکلات به وجود آمده در سرور سامانه آموزش کارکنان، بازه‌های ثبت نام به تاریخ‌های ذیل تغییر یافت.

 

ردیف

عنوان

تاریخ شروع

تاریخ پایان

۱

بازه زمانی شماره ۱

96/۴/12

96/۴/14

۲

بازه زمانی شماره ۲

96/۴/25

96/۴/28

۳

بازه زمانی شماره ۳

96/۶/26

96/۶/28

۴

بازه زمانی شماره ۴

96/۹/25

96/۹/27

 

 

یاد آوری می‌گردد کارکنان محترم دانشگاه، جهت ثبت نام در دوره‌های آموزش ضمن خدمت با توجه به فرآیند و شرایط و ضوابط یاد شده در بخشنامه فوق الذکر طبق جدول زمان‌بندی ارائه شده به سامانه فراگیر آموزش ضمن خدمت به نشانی stm.ut.ac.ir مراجعه و ثبت نام نمایند. کلیه‌ی اطلاع رسانی در مورد دوره‌ها از طریق سامانه فراگیر آموزش ضمن خدمت صورت می‌گیرد و هر فرد موظف است، طبق برنامه اعلام شده در سامانه در مورد دوره ثبت نامی خود اقدام نماید.