بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اطلاع رسانی به بیمه شدگان

اطلاع رسانی به بیمه شدگان


شماره بخشنامه:   155/365374

تاریخ :   1394/12/2

 

با سلام و احترام

به استحضار می رساند مطالب ذیل جهت آگاهی بیمه شدگان محترم دانشگاه اعلام می گردد . خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مناسب به اطلاع پرسنل رسانده شود .

1 - جهت جلوگیری از ایجاد بدهی و جرایم سازمان  بیمه خدمات درمانی در صورت ازدواج یا اشتغال فرزندان (مذکر - مونث ) سربعا نسبت به  ابطال دفترچه اقدام گردد.

2 - در خصوص بیمه درمان تکمیلی در صورت ازدواج یا اشتعال فرزندان (مذکر - مونث ) نسبت به عودت اصل کارت بیمه و تصویر شناسنامه صفحه اول و دوم و در صورت فوت افراد تحت تکفل نیز نسبت به ارسال اصل کارت و گواهی فوت جهت حذف از تعداد بیمه شدگان  اقدام گردد .

3 - ارسال گواهی دانشجوئی در خصوص بیمه درمان تکمیلی فرزندان ذکور تا حداکثر 26 سال تمام به نماینده رفاهی واحد مربوطه حداکثر تا تاریخ 94/12/15 .

4 - در صورت اتمام چهار کوپن کارت بستری با مراجعه به واحد بیمه در اسرع وقت کارت مجدد صادر می گردد .

5 - توصیه می گردد بیمه شدگان از بیمارستان های طرف قرارداد با بیمه ایران جهت بستری استفاده نمایید که در اینصورت با توجه به بدون سقف یودن هزینه های بستری پرداختی از کل مبلغ ده درصد در خصوص افراد تحت تکفل و سی درصد بابت افراد غیر تحت تکفل در نظر گرفته شده است که مبلغ فرانشیز پرداختی نیز با سپری شدن دوماه تا حداکثر چهار ماه  از زمان بستری با هماهنگی لازم با آدرس ذیل قابل برگشت می باشد .

آدرس : پاسداران : خ شهید اخوان ( بوستان دوم ) چهارراه امیرابراهیمی پلاک 1 ساختمان بیمه ایران آقای ناطقی داخلی 112 شماره تماس 4- 22888701

6 - نوزاد از بدو تولد تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی والدین می باشد لذا در صورت تولد و نیاز به یستری با ارائه گواهی ولادت و گواهی پزشک و کارت بیمه مادر جهت دریافت معرفی نامه تا قبل از ترخیص اقدام گردد همچنین حداکثر زمان ارسال تصویر شناسنامه حداکثر دو ماه می باشد .

7 - مهلت ارسال مدارک جهت عضویت بیمه درمان تکمیلی بعد از ارسال فایل نهائی به بیمه در خصوص افراد جدیدالاستخدام از تاریخ اجرای حکم و ازدواج از تاریخ ازدواج بیمه شدگان حداکثر یکماه می باشد .

8 - از تغییرات بعمل آمده در قرارداد جدید تغییر فرانشیز افراد تحت تکفل می باشد، لذا مقتضی است در صورت دریافت کارت دقت فرمایید در صورتیکه دفترچه والدین کارکنان مذکر و مونث ( بیمه خدمات درمانی - تامین اجتماعی ) از طریق بیمه شده اصلی می باشد فرانشیز مریوطه 10درصد در نظر گرفته شده است که در صورت ثبت فرانشیز 30درصد نسبت به ارائه کارت بیمه شده به همراه تصویر دفترچه بیمه شده اصلی و فرد مورد نظر ( پدر یا مادر ) جهت اصلاح اقدام فرمایید . ضمنا در صورتیکه دفترچه والدین از طریق بیمه شده اصلی دریافت نگردیده است و فرانشیز 10درصد بروی کارت ثبت شده است جهت جلوگیری از ایجاد بدهی جهت تصحیح اقدام گردد .

9-  با توجه به توضیحات بند 8 این شرایط در خصوص همسر و فرزندان کارکنان مونث نیز صادق می باشد لذا رعایت موارد فوق و اعلام به این واحد الزامی می می باشد .

10 -جهت تامین آسایش بیمه شدگان آقای مهرانی زاده ( کارگزار تامین اجتماعی ) روزهای دوشنبه ساعت 12-9 و 15/30 - 14 جهت تمدید دفاتر و دریافت هزینه های بیمارستانی در واحد بیمه واقع مرکز بهداشت حضور می یابد . شماره تماس : 09121995234