بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اطلاعیه نحوه حضور کارمندان از تاریخ 21 فروردین 1400

اطلاعیه نحوه حضور کارمندان از تاریخ 21 فروردین 1400


 

به اطلاع کلیه کارکنان محترم دانشگاه می رساند: با توجه به آخرین وضعیت رنگ بندی شهرها و اطلاعیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا، حضور کارکنان دانشگاه تا اطلاع ثانوی برمبنای آخرین بخشنامه صادره خواهد بود.

در صورت اتخاذ تصمیم جدید، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

آخرین بخشنامه نحوه حضور کارکنان در دانشگاه به شماره 5511 مورخ 17 فروردین 1400