بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اطلاعیه تمدید زمان انجام ارزیابی سال 1396

اطلاعیه تمدید زمان انجام ارزیابی سال 1396


شماره بخشنامه:   155/88393

تاریخ :   1397/4/6

 

پیرو بخشنامه شماره ۱۵۵/‏۶۳۸۸۴‬ مورخ ۰۹/‏۰۳/‏۹۷در خصوص شروع ارزیابی سال ۹۶ کلیه کارمندان محترم دانشگاه به استحضار می‌رساند نظر به این که برخی از مدیران محترم در بازه زمانی اعلام شده قبلی (به مدت ۲۰ روز) موفق به انجام ارزیابی پرسنل زیر مجموعه خود نشده‌اند لذا زمان انجام ارزیابی سال ۹۶ در سامانه "مدیریت عملکرد کارمندان" تمدید گردید.

خواهشمند است دستور فرمائید کلیه افرادی که نقش مدیر بلافصل یا مافوق دارند و کلیه کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و قراردادی خدماتی، ضمن مطالعه دقیق این بخشنامه و اطلاع از ضوابط و مقررات مربوط به "دستور العمل اجرایی مدیریت عملکرد"، به سامانه مذکور به نشانی: https://pms.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به راهنماهای موجود نسبت به انجام ارزیابی اقدام نمایند.

نکات و شرایط قابل توجه:

۱- کلیه موارد در بخشنامه قبلی این اداره کل در خصوص انجام ارزیابی به قوت خود باقیست.

۲- مهلت ارزیابی از تاریخ ۱۰/‏۰۴/‏۹۷‬ لغایت ۲۲/‏۰۴/‏۹۷‬ ‬ می‌باشد، با توجه به این که بیش از دو سوم از مدیران و پرسنل در بازه زمانی قبلی نسبت به انجام ارزیابی به موقع اقدام نموده‌اند، مهلت اعلام شده برای افراد باقیمانده تمدید نخواهد شد. لذا شایسته است کلیه همکاران محترم در زمان مقرر نسبت به انجام ارزیابی اهتمام داشته باشند.

۳- زمان اعلام شده مربوط به کلیه کارمندان و مدیران بلافصل و مافوق می‌باشد و ارزیابی در این سامانه به صورت همزمان انجام می‌شود.

۴- در صورتی که همکاران فرم خود ارزیابی خود را تکمیل کنند اما تأیید نکرده و از کارتابلشان حذف نشود، امتیاز خود ارزیابی به ایشان تعلق نمی‌گیرد.

۵- کارکنانی که بیش از دو سوم در سال ۹۶ در دانشگاه شاغل بوده‌اند و به هر دلیلی اعم از بازنشستگی در نیمه دوم سال، استعفا، انتقال و... در حال حاضر غیر شاغل می‌باشند، می‌بایست طبق مقررات اداری ارزیابی شوند.

۶- برای پرسنلی که به هر دلیلی نام ایشان از قلم افتاده باشد و در سامانه "مدیریت عملکرد کارمندان" ارزیابی نشوند، به دلیل رعایت توزیع نرمال، خارج از سامانه و بعد از پایان مهلت اعلام شده ارزیابی انجام نخواهد شد و امتیاز ارزیابی ایشان در سطح C محاسبه می‌گردد.

۷- امتیاز دهی توسط مدیری که برای کارمندان نقش" مافوق" دارد، در سامانه الزامی نمی‌باشد و چنانچه مدیران مافوق فرم ارزیابی را امتیاز دهی نمایند ولی تأیید نکنند، سهم مافوق در کارنامه محاسبه خواهد شد.

۸- امتیاز دهی ارزیابی ۹۶ با توجه به تعداد پرسنل در سطح سازمانی هر واحد، در سه سطح A ، B و C فقط در سطح مدیران بلافصل الزامی می باشد و برای مدیرانی که نقش مقام مافوق دارند سطح بندی وجود ندارد.

به عنوان مثال: در کارتابل ارزیابی یک مدیر تعداد ۲۵ فرم ارزیابی وجود دارد که نقش مدیر برای ۷ نفر "بلافصل" و برای ۱۸ نفر "مافوق" می باشد؛ در این حالت رعایت سطح بندی و الزام برای تکمیل و تأیید فرم های ۷ نفری که مدیر نقش "بلافصل" دارد اجباری است. یعنی می‌تواند به ۲ نفر در سطح A ، به ۴ نفر در سطح B امتیاز بدهد و به ۱ نفر الزاماً در سطح C امتیاز دهد. (توجه به تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل)

۹- با عنایت به اعتراض تعداد محدودی از مدیران محترم در خصوص مخالفت با توزیع اجباری در سطح C، نظرات و انتقادات اعلام شده در قالب یک گزارش جامع به منظور طرح در کمیسیون منابع انسانی تهیه و جهت کسب تکلیف از رئیس محترم دانشگاه برای ارزیابی دوره ۹۷ در دستور کار اداره کل منابع انسانی قرار دارد، ولیکن با توجه به انجام حداکثری ارزیابی سال ۹۶ طبق دستورالعمل جاری، امکان تغییر در روند سامانه در حین اجرا وجود ندارد، لذا در صورت عدم انجام ارزیابی به دلیل اعتراض به فرایند مذکور، حکم ترفیع پایه کارمندانی که فاقد امتیاز ارزیابی باشند، صادر نخواهد شد.

۱۰- امکان دسترسی به "سامانه مدیریت عملکرد کارکنان" از خارج دانشگاه نیز از طریق "راهنمای خدمات فناوری اطلاعات" به نشانی: https://ithelp.ut.ac.ir و راهنمای استفاده از UTVPN میسر می‌باشد. (مدیران محترمی که به هر دلیلی در ساعت اداری فرصت مناسبی جهت انجام ارزیابی در اختیار ندارند می‌توانند طبق بند ۹ بخشنامه، خارج از ساعت اداری و ایام تعطیل از سامانه استفاده نمایند.)

 

۱۱- کلیه افراد به منظور پیگیری سریع و دقیق جهت رفع مشکلات احتمالی و هرگونه خطا در خصوص سامانه، لازم است در اسرع وقت و قبل از پایان مهلت تمدید شده، درخواست رسیدگی را از طریق "سامانه پشتیبانی خدمات فناوری" به نشانی: https://its3.ut.ac.ir در دپارتمان "مدیریت عملکرد کارمندان" ثبت و نتیجه را نیز از همان روش پیگیری نمایند.