بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اطلاعیه اداره کل منابع انسانی در خصوص ادامه فعالیت کارکنان

اطلاعیه اداره کل منابع انسانی در خصوص ادامه فعالیت کارکنانبا آرزوی سلامتی برای همکاران دانشگاهی، پیرو ابلاغیه جناب آقای دکتر نیلی رئیس محترم دانشگاه در خصوص استمرار فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشگاه  
ضروری است از روز شنبه مورخ ١٣٩٨/١٢/١٠ کلیه کارمندان  دانشگاه با حضور فعال خود، دانشگاه را 
در اجرای این مهم همراهی نمایند.

همکاران می توانند با هماهنگی مدیران واحدها از مرخصی استحقاقی نیز استفاده نمایند که این مرخصی ها به صورت ( یک روز تشویقی - یک روز استحقاقی ) در سیستم محاسبه خواهد شد. از مدیران محترم واحدها نیز تقاضا می شود مساعدت لازم را به عمل آورند و به صورتی برنامه ریزی نمایند که امور ضروری مراجعین انجام گیرد.

محمدرضا حاتمی


مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران