بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ارسال پیشنهادات گردشگری از طریق ایمیل اداره رفاه

ارسال پیشنهادات گردشگری از طریق ایمیل اداره رفاه


 

شماره بخشنامه:   155/26745

تاریخ :   1394/2/7

 

با سلام و احترام؛

نظر به اینکه معاونت امور رفاهی قصد برنامه ریزی برای گردشگری ( زیارتی - سیاحتی ) همکاران محترم دانشگاهی را دارد؛ از کلیه کارکنان و اعضای محترم هیئت علمی خواستاریم با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را در ارائه هر چه بهتر این امور یاری فرمایند. لذا خواهشمند است پیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیکی به نشانی   facil@ut.ac.irارسال فرمایند.