نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارسال مدارک بیمه شدگان حداکثر تا 94/12/15 جهت پرداخت در اسفندماه

ارسال مدارک بیمه شدگان حداکثر تا 94/12/15 جهت پرداخت در اسفندماه


شماره بخشنامه:   155/374813

تاریخ :   1394/12/9

 

با سلام و احترام 

     به اطلاع کلیه بیمه شدگان محترم می‌رساند جهت دریافت هزینه‌های درمانی در اسفند ماه ، مدارک هزینه‌های بیمارستانی و پاراکلینیکی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 94/12/15 از طریق نماینده واحد مربوطه به منظور بررسی و آنالیز توسط کارشناسان ببمه و پرداخت تا پایان اسفندماه ارسال نمایید. همچنین امکان ارسال مدارک از تاریخ 94/12/16 تا پایان سال جاری از طریق واحد مربوطه طبق جدول زمانبندی جهت پرداخت در فروردین ماه 95 فراهم گردیده است .
    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مناسب به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود.