بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ارسال مدارک بیمه شدگان حداکثر تا 93/12/13 جهت پرداخت در اسفندماه

ارسال مدارک بیمه شدگان حداکثر تا 93/12/13 جهت پرداخت در اسفندماه


شماره بخشنامه:   155/336039

تاریخ :   1393/12/9

  با سلام و احترام به اطلاع کلیه بیمه شدگان محترم می‌رساند جهت دریافت هزینه‌های درمانی در اسفند ماه ، مدارک هزینه‌های بیمارستانی و پاراکلینیکی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 93/12/13 از طریق نماینده واحد مربوطه به منظور بررسی و آنالیز توسط کارشناسان بیمه ارسال نمایند. همچنین امکان ارسال مدارک از تاریخ 93/12/16 تا پایان سال جاری از طریق واحد مربوطه طبق جدول زمانبندی جهت پرداخت در اولین هفته اداری فروردین ماه 94 فراهم گردیده است . خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مناسب به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود.