نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارسال لیست اسامی پرسنلی که درسامانه تغذیه باشگاه کارکنان موجودی دارند

ارسال لیست اسامی پرسنلی که درسامانه تغذیه باشگاه کارکنان موجودی دارند


شماره بخشنامه : 155/268984

تاریخ: 93/10/09

با سلام احترام

     نظر به توقف فعالیت سامانه رزرو غذای کارمندی باشگاه کارکنان ، خواهشمند است دستور فرمایید لیست اسامی ، میزان مطالبات و شماره حساب بانک تجارت همکارانی که در سامانه تغذیه باشگاه مطالباتی دارند مطابق فرم پیوست تهیه و بصورت یکجا و طی یک نامه به اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی ارسال فرمایند.

نمونه فرم مورد نظر را از اینجا دانلود کنید.