نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارسال اطلاعات بازنشستگان به وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ارسال اطلاعات بازنشستگان به وزارت علوم تحقیقات و فناوری


در راستای اجرای نامه شماره ۲۱۷۵۹۵/‏۷۳/‏۶ به تاریخ ۶/‏۱۰/‏۱۳۹۹ وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مبنی بر ارسال اطلاعات کارمندان بازنشسته دانشگاه تهران، به منظور همسان سازی حقوق بازنشستگی آنان، واحد بازنشستگی اداره کل منابع انسانی، در تاریخ ۲۳/‏۱۰/‏۱۳۹۹ طی نامه ای، اطلاعات بازنشستگان را در قالب لوح فشرده (CD) جهت اقدام به آن وزارتخانه ارسال نمود. نتایج و اقدامات بعدی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.