بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ارزیابی عملکرد سال 1394 کارکنان دانشگاه تهران

ارزیابی عملکرد سال 1394 کارکنان دانشگاه تهران


شماره بخشنامه:   155/148567

تاریخ :   1395/6/10

 

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه مربوط به سال ۱۳۹۴ به آدرس: http://pms.ut.ac.ir از تاریخ ۱۳/‫۰۶/‫۹۵‬ به مدت یک هفته به منظور کنترل عناوین واحدهای زیرمجموعه، گروه شاخص ارزیابی کارکنان، اسامی مدیران بلافصل و کارکنان زیرمجموعه ایشان، صرفاً به صورت مشاهده قابل دسترسی می‌باشد، لذا شایسته است کلیه مدیران ارزیابی کننده نسبت به بررسی و کنترل موارد فوق الذکر اقدام و چنانچه مغایرتی وجود دارد، مراتب را تا تاریخ ۱۹/‫۰۶/‫۹۵‬ ‬ طی نامه رسمی به این اداره کل اعلام نمایند. پس از شروع فرایند ارزیابی عملکرد و ثبت هر گونه اطلاعات توسط کارکنان یا مدیران مربوطه امکان هیچ گونه تغییر در سامانه وجود نخواهد داشت.

با عنایت به موارد فوق، توجه و رعایت نکات زیر ضروریست:

۱- کلیه کارکنان محترم برای انجام خودارزیابی و خوداظهاری سال ۱۳۹۴ از روز شنبه مورخ ۲۰/‫۰۶/‫۹۵‬ ‬ تا تاریخ ۰۲/‫۰۷/‫۹۵‬ ‬، به مدت دو هفته فرصت دارند به سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان به آدرس مذکور مراجعه و با توجه به راهنمای موجود در سامانه نسبت به انجام ارزیابی اقدام نمایند.

۲- زمان تایید توسط مدیران بلافصل و نهایی در سامانه از تاریخ ۰۳/‫۰۷/‫۹۵‬ تا تاریخ تاریخ ۰۹/‫۰۷/‫۹۵‬ ‬، به مدت یک هفته می‌باشد و پس از آن امکان دسترسی برای تایید مسدود خواهد شد.

۳- همکاران محترم در بخش توسعه فردی تا قبل از تأیید اولین مدیر بلافصل، نسبت به پیوست نمودن کلیه مدارک اقدام نمایند، زیرا پس از تأیید مدارک بارگذاری شده و اعطا نمره توسط مدیربلافصل، به هیچ عنوان امکان بارگذاری مدارک برای افزایش نمره توسعه فردی وجود ندارد.

۴- کلیه واحدها موظف هستند این بخشنامه را به نحو مناسب به اطلاع کلیه کارکنان به ویژه همکارانی‌ اعم از نگهبانان، ‌ نیروهای‌خدماتی، تأسیساتی، ‌ رانندگان، کارکنان آزمایشگاه‌ها و... که به سامانه اتوماسیون اداری یا سامانه ارزیابی عملکرد دسترسی ندارند، اطلاع رسانی کنند تا این دسته از کارکنان نیز در بازه زمانی اعلام شده نسبت به تکمیل اطلاعات در سامانه مذکور اقدام نمایند.

۵- ارزیابی کارکنانی که حداقل به مدت ۴ ماه در سال ۱۳۹۴ در محل کار حضور داشته‌ و در سایر ایام سال به عناوین مختلف اعم از مرخصی‌های زایمان، نیمه وقت، کسر یک چهارم خدمت، مأموریت آموزشی و... بودند، می‌بایست توسط واحد انجام شود.

۶- در این دوره ارزیابی، مشابه ارزیابی سال ۱۳۹۳ تا زمانی که مدیران بلافصل و نهایی، کلیه کارکنان تحت مجموعه خود را ارزیابی ننمایند، ارزیابی هیچ یک از کارکنان تأیید نخواهد شد. لذا پس از پایان نظردهی مدیران، کلیک بر روی گزینه تأیید همه نمرات کارمندان ضروری است.

۷- اولین مدیر بلافصل در هر واحد علاوه بر ارزیابی کارکنان زیر مجموعه خود، می‌بایست شاخص‌های خوداظهاری آنها (مدارک بارگذاری شده) را نیز تأیید نماید تا امتیاز توسعه فردی ایشان در سامانه ثبت شود و چنانچه مدیران بلافصل مربوطه هر واحد به دلایلی اعم از حجم امور محوله، فرصت تأیید شاخص‌های خود اظهاری پرسنل را ندارند، شایسته است فرد امین دیگری با مسئولیت آن واحد طی نامه رسمی به این اداره کل معرفی شود تا دسترسی تأیید شاخص‌های خود اظهاری کارکنان به نماینده مذکور، اعطا شود. لازم به ذکر است دسترسی نماینده واحدهایی که ابتدای سال جاری نماینده خود را معرفی کرده‌اند، در سامانه تعریف شده است لذا تایید مدارک کلیه کارکنان واحد بر عهده ایشان می‌باشد.

۸- در صورت کسب امتیاز کمتر از ۷۰ یا عدم انجام ارزیابی سال ۱۳۹۴، نتایج زیر حاصل می‌شود:

الف- بر اساس ماده ۲۱ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، پایه ترفیع استحقاقی سالانه داده نخواهد شد.

ب- بر اساس ماده ۴۶ آئین نامه مذکور در صورتی که عضو در دو سال متوالی حداقل امتیاز لازم برای دریافت پایه ترفیع استحقاقی موضوع ماده ۲۱ آئین نامه را کسب ننماید با پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید هیأت رئیسه دانشگاه، فوق‌العاده ویژه ایشان در سال دوم ۳۰% و در سال سوم ۵۰% کسر خواهد شد و در صورت استمرار این وضعیت، فوق‌العاده ویژه عض و۱۰۰% کسر خواهد شد و پرونده وی جهت بررسی و اخذ تصمیم در خصوص تنزل یا تغییر پست سازمانی وی به هیأت اجرایی منابع انسانی ارجاع می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید کلیه موارد مذکور به نحو مناسب به اطلاع کلیه کارکنان آن واحد رسانده شود.