بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ارائه کارت های بیمه تکمیلی و علت تاخیر آن

ارائه کارت های بیمه تکمیلی و علت تاخیر آن


 

ضمن عرض پوزش بابت تاخیر در ارائه کارت های بیمه تکمیلی، به استحضار می رساند کارت های جدید بیمه از شنبه سوم بهمن 1394 در اختیار همکاران محترم قرار خواهد گرفت.

ضمنا عمده علت تاخیر به دلیل تغییر زیرساخت های بیمه ایران از سیستم ارائه کارت های کوپنی به سیستم کارت ملی بوده است.

 

واحد بیمه اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی