بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ارائه اطلاعات مربوط به بکارگیری بازنشستگان

ارائه اطلاعات مربوط به بکارگیری بازنشستگان


شماره بخشنامه:   7773983

تاریخ :   1399/8/28

 

پیرو بخشنامه شماره ۱۵۵/۱۹۱۰۳۹ مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ به استحضار می‌رساند؛ به منظور حفظ سلامتی کارکنان و رعایت پروتکل‌های ابلاغ شده از سوی ستاد ملی مبارز با کرونا، در صورت نیاز به حضور فیزیکی کارمندان بنا به ضرورت با رعایت حضور حداقلی، لازم است اسامی ایشان جهت اخذ مجوز تا روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۳ به این معاونت اعلام گردد.

 

نامه دیوان محاسبات کشور

فرم بازنشستگان به کار گرفته شده - دیوان محاسبات کشور