بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

آخرین مهلت ارسال مدارک ارتقاء رتبه شغلی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادمعین در سال98

آخرین مهلت ارسال مدارک ارتقاء رتبه شغلی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادمعین در سال98


شماره بخشنامه:   155/141074

تاریخ :   1398/6/5

 

پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۰۸۵۷ مورخ ۲۶/‏۰۱/‏۱۳۹۸‬ و شماره ۱۰۵۶۶۵ مورخ ۲۳/‏۰۴/‏۹۸‬ در خصوص فراخوان ارسال مدارک جهت ارتقا رتبه شغلی کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد انجام کار معین به استحضار می‌رساند: آخرین مهلت دریافت پرونده ارتقا تا تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۸‬ می‌باشد و به درخواست‌های ارائه شده پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع رسانی به نحو مناسب به کلیه همکاران دانشگاه صورت پذیرد.