بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اتمام ارسال مدارک هزینه های قرارداد قبل و ارسال هزینه های قرارداد جدید

اتمام ارسال مدارک هزینه های قرارداد قبل و ارسال هزینه های قرارداد جدید


شماره بخشنامه:   155/261449

تاریخ :   1394/9/2

 

با سلام و احترام

     به اطلاع کلیه بیمه شدگان (بیمه های درمان تکمیلی) محترم می‌رساند با توجه به اتمام دریافت هزینه های مربوط به قرارداد 1/7/93 لغایت 31/6 /94، خواهشمند است نسبت به ارسال مدارک و هزینه های پاراکلینیکی و بیمارستانی مربوطه به قرارداد جدید 1/7/94 به بعد تنها به منظور بررسی و آنالیز توسط کارشناسان بیمه اقدام نمایید . قابل ذکر است مبالغ پرداختی هزینه های ارسالی تا قبل از ثبت اسامی بیمه شدگان در دو طرح متفاوت و ارسال فایل نهائی به بیمه ایران امکان پذیر نمی باشد . خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مناسب به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود.