بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ابلاغیه بخشنامه وزارت علوم

ابلاغیه بخشنامه وزارت علوم


شماره بخشنامه:   155/191039

تاریخ :   1399/8/28

 

به پیوست بخشنامه شماره ۱۸۴۵۴۸/ و مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. ضروری است مدیران محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا حضور کارکنان صرفاً در راستای اجرای بخشنامه مذکور به صورت حضور حداقلی باشد و جهت جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات، سایر امور به صورت دورکاری انجام پذیرد. کارمندانی که حضور فیزیکی در محل کار نداشته باشند نیاز به ثبت حضور در سامانه حضور و غیاب ندارند.

 

ضمناً نحوه فعالیت پارک علم و فناری براساس ضوابط و بخشنامه‌های اعلام شده از طرف مراجع مربوطه خواهد بود.

 

ابلاغیه وزارت علوم