بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک

ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک


درخصوص ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک، بند ۱ صورتجلسه هیأت رئیسه محترم دانشگاه مورخ ۱۹/‏۰۸/‏۱۳۹۷‬ ‬ برای استحضار و اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- نامه شماره ۱۶۰/‏۱۹۰۵۱۰‬ مورخ ۱۰/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه درباره تبدیل وضعیت استخدامی اقوام و خویشاوندان درجه یک کارکنان مطرح و موارد ذیل تصویب شد:

- استخدام کارمندان در پردیس‌ها و دانشکده‌هایی که دارای اقوام و خویشاوند درجه یک (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر) درآن واحد هستند، ممنوع است.

- استخدام اعضای هیأت علمی در گروه‌های آموزشی که دارای اقوام و خویشاوندان درجه یک (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر) در آن رشته هستند، ممنوع است.