بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

عدم وجود پست سازمانی برای نیروهای در اختیار اداره کل منابع انسانی

عدم وجود پست سازمانی برای نیروهای در اختیار اداره کل منابع انسانی


شماره بخشنامه:   155/272899

تاریخ :   1398/9/19

 

با توجه به عدم وجود پست سازمانی در اداره کل منابع انسانی برای پرسنلی که در اختیار این اداره کل قرار می گیرند به اطلاع می رساند در صورت اعلام عدم نیاز به خدمات هر یک از پرسنل واحدها اعم از (رسمی، پیمانی، قراردادی) و معرفی به اداره کل منابع انسانی، در خصوص کارکنان رسمی و پیمانی تا زمان جایابی و استقرار آن شخص در واحد دیگر دانشگاه، به مدت 1 الی 2 سال می بایست پست سازمانی آن شخص در همان واحد حفظ شود.

بدیهی است پس از جایابی و انتصاب آن فرد در پست جدید، پست آن واحد آزاد خواهد شد، در خصوص نیروهای قراردادی در صورت اعلام عدم نیاز به خدمات آنها، می بایست پست سازمانی آنان تا پایان قرارداد حفظ شود در صورت عدم جایابی در این مدت با پایان یافتن قرارداد، قرارداد آنان تمدید نخواهد شد و آن واحد می بایست در پایان قرارداد با شخص مورد نظر تسویه حساب و پاداش پایان خدمت وی را پرداخت نماید.

 

ضمنا پرسنلی که در اختیار این اداره کل قرار می گیرند تا زمان جایابی و استقرار در محل جدید و صدور حکم انتصاب جدید موظفند از مرخصی استحقاقی خود و در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی براساس مقررات آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.