بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

ساعت کاری و مرخصی های سالانه و تابستانی سال 98

ساعت کاری و مرخصی های سالانه و تابستانی سال 98


شماره بخشنامه:   155/74211

تاریخ :   1398/3/27

 

به استناد فصل هشتم آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه موضوع ماده ۵۵ و ۵۶ و تبصره‌های آن، نحوه استفاده، بازخرید و ذخیره مرخصی استحقاقی و تشویقی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

 

۱ - مرخصی سالانه برای اعضای رسمی، پیمانی و قراردادی در طول یک سال۳۰ روز می‌باشد.

         تأکید مدیریت دانشگاه بر استفاده کارمندان محترم، از یک ماه مرخصی در طول سال است. (به جز کارمندان محترمی که دارای سمت اجرایی می‌باشند)

2- برای اعضای رسمی و پیمانی حداکثر ۱۵روز مرخصی قابل ذخیره یا بازخرید و برای اعضای قراردادی حداکثر ۱۵ روز قابل بازخرید خواهد بود.

3- علاوه بر این تعداد، دانشگاه می‌تواند در صورت موافقت مدیریت واحد، ۱۰ روز مرخصی فوق العاده (تشویقی)، به اعضا اعطا نماید.

4 - مدت زمان استفاده از مرخصی تشویقی در نیمه اول فروردین ماه و ایام تابستان از ۲۳/‏۴/‏۹۸ لغایت ۱۶/‏۶/‏۹۸ می‌باشد. در سال جاری ۲ روز در ایام نوروز استفاده شده، لذا ۸ روز برای تابستان باقی مانده است.

5- در بازه زمانی مذکور، هر فرد به ازای روزهای مرخصی تشویقی (حداکثر ۸ روز)، باید حداقل به همان تعداد روز، از مرخصی استحقاقی استفاده نماید.

        (طبق آئین نامه، مرخصی تشویقی قابل ذخیره و بازخرید نیست.)

6- ساعات کاری پرسنل دانشگاه از تاریخ ۲۳/‏۰۴/‏۹۸ لغایت ۱۶/‏۶/‏۹۸، از ساعت ۳۰:‏۷ لغایت ۱۵:‏۱۴ (با ۲۰ دقیقه شناور) است و کلیه شیفت‌ها با کاهش یک ساعت و ربع از پایان وقت اداری (با ۲۰ دقیقه شناور) برقرار می‌باشند.

 

7- طبق روال سال های قبل و با توجه به کاهش ساعت کاری واحدهای دانشگاه، امکان پرداخت اضافه کار مربوط به این ایام وجود ندارد. لذا از مدیران محترم واحدها تقاضا می‌شود حتی المقدور کارمندان را پس از پایان ساعت کاری، موظف به حضور در محل کار ننمایند. مدیران محترم می‌توانند ساعات کاری برخی از پرسنل را در شیفت عادی و برخی دیگر را در شیفت عصر یا شب گروه بندی نمایند. (شیفت های لازم در سامانه حضور و غیاب موجود است).