بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی تلفن گویا در راستای سامانه هدفمندسازی یارانه ها

راه اندازی تلفن گویا در راستای سامانه هدفمندسازی یارانه ها


 

 در راستای هدفمندسازی یارانه ها توسط دولت ، جهت استحضار کلیه کارکنان محترم دانشگاه تهران، تصویر نامه شماره 371/98/10/5913  ارسالی از سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح زیر ارسال می گردد: