بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

جمع آوری مدارک پرسنل قراردادخدماتی بعد از سال 1390 برای اخذ شماره شناسه

جمع آوری مدارک پرسنل قراردادخدماتی بعد از سال 1390 برای اخذ شماره شناسه


شماره بخشنامه:   155/302792

تاریخ :   1398/10/17

 

با عنایت به دستور سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اخذ شماره شناسه برای کلیه کارکنان قراردادی و همچنین"تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور" مبنی بر اینکه تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاه‌های اجرایی، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت می‌گیرد، اداره کل منابع انسانی در ۲ سال اخیر شماره شناسه تعداد قابل توجهی از کارکنان قرارداد معین را اخذ نموده و تعدادی نیز در دست اقدام می‌باشد. لذا به منظور جمع‌آوری اطلاعات و مدارک کلیه پرسنل قرارداد خدماتی ورودی بعد از سال ۱۳۹۰ و همچنین پرسنل قرارداد خدماتی که تبدیل وضع به قرارداد انجام کار معین شده‌اند، خواهشمند است دستور فرمائید مدارک به شرح زیر فقط توسط مسئول امور اداری هر واحد جمع‌آوری و تصاویر آن حداکثر تا تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۸ از طریق پست الکترونیک به نشانی emphrm@ut.ac.ir به این اداره کل ارسال گردد:

۱- تصویر کارت ملی با مهر برابر با اصل

۲- تصویر آخرین مدرک تحصیلی اعمال شده در حکم با مهر برابر با اصل و مهر اداره کل منابع انسانی (در صورتی که از اولین حکم تاکنون اعمال مدرک تحصیلی صورت گرفته است تصویر اولین مدرک تحصیلی با مهر برابر با اصل و مهر اداره کل منابع انسانی ضمیمه گردد)

۳- تصویر اولین قرارداد با مهر اداره کل منابع انسانی

۴- تصویر آخرین قرارداد با مهر اداره کل منابع انسانی

۵- سوابق تلفیقی از تاریخ اولین به‌کارگیری فرد تا کنون با مهر اداره کل امور مالی دانشگاه

۶- ریز واریز بیمه (به جز پرسنلی که بیمه آنها زیر نظر شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود) از تاریخ اولین به‌کارگیری فرد تا کنون با تأیید (مهر و امضا) شعب تأمین اجتماعی و اداره کل امور مالی دانشگاه

* نکات مهم:

۱- مدارک می‌بایست به صورت مجزا و خوانا با فرمت jpg اسکن شده و برای هر فرد در یک ایمیل جداگانه ارسال شود. در قسمت موضوع ایمیل نام و نام خانوادگی آن فرد مرقوم گردد.

۲- برای افرادی که تغییر نام یا نام خانوادگی داشته‌اند علاوه بر مدارک فوق، تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه نیز ارسال شود.

۳- مسئولیت عدم ارسال مدارک هر فرد بر عهده وی می‌باشد و در صورت تحویل مدارک توسط فرد به امور اداری، بر عهده رئیس امور اداری واحد مربوطه است. همچنین بدیهی است که ارسال مدارک ناقص، ناخوانا یا بدون مهر معتبر منجر به رد درخواست توسط وزارت علوم خواهد شد.

 

با توجه به اینکه برای ثبت اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک در سامانه کارمند ایران فرصت محدودی در اختیار دانشگاه قرار دارد، لذا ضروری است مسئولین امور اداری در کلیه واحدها دقت کافی را در بازبینی مدارک و تهیه اسکن خوانا داشته باشند و حداکثر تا تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۸ نسبت به ارسال فایل‌های مدارک از طریق ایمیل و مطابق با شرایط مذکور اقدام نمایند. شایان ذکر می‌باشد علاوه بر مدارک فوق، بارگذاری مدارکی مانند تاییدیه گزینش، مصوبات هیأت امنا و هیأت رئیسه نیز ضروری است که توسط اداره کل منابع انسانی اقدام خواهد شد. مستدعی است مشکلات یا سوالات احتمالی به ایمیل emphrm@ut.ac.ir ارسال گردد.