بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

تمدید زمان ارزیابی نیمه اول سال 97 کارمندان دانشگاه

تمدید زمان ارزیابی نیمه اول سال 97 کارمندان دانشگاه


شماره بخشنامه:   155/300263

تاریخ :   1397/10/8

 

خواهشمند است دستور فرمائید کلیه افرادی که نقش مدیر بلافصل یا مافوق دارند و کلیه کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و قراردادی خدماتی، ضمن مطالعه دقیق این بخشنامه و اطلاع از ضوابط و مقررات مربوط به "دستورالعمل اجرایی مدیریت عملکرد"، به سامانه مذکور به نشانی: https://pms.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به راهنماهای موجود نسبت به انجام ارزیابی اقدام نمایند.

 

نکات و شرایط قابل توجه:

۱- در سامانه این امکان فراهم شده است که مدیران و کارمندان بتوانند در زمان انتخاب گزینه‌های "عالی"، "خوب"، "متوسط" و... در فرم‌های ارزیابی، نمره مربوطه را تا سقف تعیین شده، تغییر دهند.

تبصره: در هر یک از گزینه‌های مذکور، چنانچه تغییری در نمره توسط مدیران و کارمندان انجام نشود، امتیاز تعریف شده به عنوان پیش فرض (که حداقل نمره می‌باشد) لحاظ خواهد شد.

۲- امتیاز دهی فرم ارزیابی بر اساس عملکرد نیمه اول ولی توافق نامه بر اساس عملکرد نیمه دوم تکمیل شود.

۳- رعایت سطح بندی پرسنل (۳۰ درصد A و ۶۰ درصد B و ۱۰ درصد C ) فقط توسط مدیران بلافصل الزامی می‌باشد.

۴- کلیه کارکنان می‌توانند به منظور پیگیری جهت رفع مشکل احتمالی، از طریق "سامانه پشتیبانی خدمات فناوری" به نشانی https://its3.ut.ac.ir در دپارتمان "مدیریت عملکرد کارمندان" درخواست خود را ثبت و نتیجه را نیز از همان روش پیگیری نمایند.

۵- سایر مفاد مندرج در بخشنامه قبلی به قوت خود باقیست. همچنین سوالات اکثریت همکاران محترم در قسمت پرسش‌های متداول سامانه مذکور، پاسخ داده شده است.

بدیهی است تاریخ اعلام شده قابل تمدید نخواهد بود. لذا شایسته است کلیه همکاران ارجمند نسبت به انجام ارزیابی پرسنل زیر مجموعه خود اقدام نمایند.