بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

بررسی نتایج سامانه های ارزیابی دانشگاه تهران

بررسی نتایج سامانه های ارزیابی دانشگاه تهران


 

نتایج سامانه های ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان و مدیریت عملکرد کارمندان در سال 1396 با حضور رئیس دانشگاه تهران بررسی شد.

 

جلسه تحلیل نتایج سامانه های ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان و مدیریت عملکرد کارمندان دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه برگزار و گزارش امتیازات سال 1396 با در نظر گرفتن امتیازات ارباب رجوع در این جلسه ارائه شد.

در این جلسه مقرر شد با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان ارتقاء یافته و تغییراتی در نحوه ارزیابی ارباب رجوع اعمال گردد.