بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه نحوه ثبت حضور و مرخصی کارمندان از تاریخ 10/‏12/‏98

بخشنامه نحوه ثبت حضور و مرخصی کارمندان از تاریخ 10/‏12/‏98


پیرو بخشنامه‌های قبلی و دستوالعمل اعلام شده از سوی دولت، چگونگی فعالیت اداری کارمندان دانشگاه از مورخ ۹۸/۱۲/۱۰ به شرح ذیل بوده است:

۱- ساعت کاری پرسنل از تاریخ ۱۰/‏۱۲/‏۹۸‬ لغایت ۳۱/‏۱/‏۹۹ از ۸ صبح لغایت ۱۳ (با ۲۰ دقیقه شناور) تعیین شده است.

۲- از تاریخ ۱۰/‏۱۲/‏۹۸‬ لغایت ۲۴/‏۱۲/‏۹۸ به ازای یک روز مرخصی استحقاقی یک روز مرخصی تشویقی تعلق می‌گیرد.

۳- از تاریخ ۲۵/‏۱۲/‏۹۸‬ لغایت ۱۱/‏۱/‏۹۹، کلیه پرسنل دانشگاه به غیر از پرسنل محترمی که بنابر وظیفه در سازمان حضور داشته‌اند مشمول مرخصی تشویقی خواهند شد.

۴- از تاریخ ۰۴/‏۱۲/‏۹۸‬ امکان ثبت تردد از طریق سامانه / کارت وجود داشته است.

بدین منظور به جهت ثبت صحیح اطلاعات در سامانه حضور وغیاب و عدم تضییع حقوق پرسنل لازم است اقدامات ذیل انجام شود:

۱- لازم است پرسنل محترمی که در بازه زمانی ۱۰ ام تا ۲۴ ام اسفند بنابر وظیفه در محل کار حضور داشته‌اند نسبت به نمایش ترددشان در سامانه حضور و غیاب اطمینان حاصل نمایند. در صورتیکه ترددی ثبت نشده باشد آن روز غیبت لحاظ خواهد شد.

۵- پرسنلی که در بازه زمانی ۱۰ اسفند لغایت ۱۱ فروردین مشمول مرخصی تشویقی می‌شوند ضروری است نسبت به ثبت درخواست مرخصی استحقاقی، " به ازای هر روز یک درخواست استحقاقی"، تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه، اقدام نمایند. این درخواست‌ها به صورت سیستمی به مرخصی تشویقی تبدیل خواهد شد. در صورتیکه درخواستی ثبت نشده باشد غیبت لحاظ خواهد شد. غیبت به هیچ وجه به مرخصی تبدیل نخواهد شد.

*** نکته 1 : ضروری است به ازای هر روز مرخصی یک درخواست جداگانه ثبت شود و درخواست‌هایی که به صورت گروهی ثبت شده باشند قابل تبدیل نخواهند بود.

*** نکته۲: با توجه به تعطیلی دانشگاه در روز ۹۸/۹/۹، لازم است درخواست های مرخصی ثبت شده در آن روز توسط پرسنل تا تاریخ ۱۰/‏۰۲/‏۹۸‬ باطل شوند. در صورتی که مرخصی ثبت شده در آن روز باطل نشود تعطیلی اعمال نخواهد شد و مرخصی لحاظ می‌شود.

ضروری است مسؤلین حضور و غیاب نسبت به توجیه پرسنل به نحو مقتضی و نیز پی گیری بررسی درخواست‌ها توسط مدیران محترم واحدها اقدامات لازم مبذول نمایند.