بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه حضور اعضای هیات علمی از تاریخ 1399/02/15 در دانشکده ها

بخشنامه حضور اعضای هیات علمی از تاریخ 1399/02/15 در دانشکده ها


 

با آرزوی سلامتی و تندرستی برای خانواده بزرگ دانشگاه تهران و با تشکر از اعضای محترم هیات علمی که به دلیل وجود بیماری کرونا  کلاس های خود را به صورت مجازی برگزار نمودند. پیرو دستورالعمل اعلام شده از سوی دولت و بخشنامه شماره 7424406 مورخ 1399/01/30 و بخشنامه شماره 155/2490 مورخ 1399/01/20 درباره چگونگی فعالیت اداری کارکنان دانشگاه، موارد ذیل جهت انجام فعالیت آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی از تاریخ 1399/02/15 اعلام می گردد :

۱- با توجه به ضرورت رسیدگی به امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان و دیگر اموری که مستلزم حضور در گروه و دانشکده است ضرورت دارد اعضای محترم هیأت علمی از تاریخ 1399/02/015 در دانشکده ها حضورداشته باشند و وظایف خود را با رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل به انجام رسانند.


2- با توجه هماهنگی انجام شده با مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه امکان بهتری در برگزاری کلاس های الکترونیکی در بستر سامانه دانشگاه برای استاتید محترم فراهم شده است. ضمنا کارشناسان و رابطین آموزش الکترونیکی در واحدها و نیز مرکز یادگیری الکترونیکی برای رفع اشکالات احتمالی آماده خدمت  به استاتید  خواهند بود .