بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

اعلام رضایت و یا عدم رضایت از خدمات کارکنان قرارداد معین وخدماتی برای ادامه همکاری در سال 1399

اعلام رضایت و یا عدم رضایت از خدمات کارکنان قرارداد معین وخدماتی برای ادامه همکاری در سال 1399


شماره بخشنامه:   155/278887

تاریخ :   1398/9/24

 

به کلیه واحدهای دانشگاه :

با توجه به ماده 81 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران  (دانشگاه می تواند درصورت عدم رضایت از عملکرد عضو قراردادی در طی مدت قرارداد ، با تصویب هیات اجرایی و اطلاع قبلی (حداقل یک ماه قبل ) به ذینفع ، نسبت به فسخ قرارداد وی اقدام نماید )، خواهشمند است چنانچه از خدمات اعضای قرارداد معین و خدماتی آن واحد رضایت ندارند مراتب را حداکثر تا تاریخ 98/11/15  به این اداره کل اعلام تا نسبت به فسخ قرارداد و یا عدم تمدید قرارداد در سال آینده ُ آنها با دانشگاه اقدام گردد. 

*لازم به ذکر است  چنانچه افراد معرفی شده شرایط بازنشستگی (سنوات ، سن ) داشته باشند در خصوص بازنشستگی این افراد  اقدام در غیر اینصورت نسبت به قطع  رابطه همکاری ایشان اقدام خواهد شد.