بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مرخصی تشویقی کارکنان

اطلاعیه مرخصی تشویقی کارکنان


نظر به ضرورت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و با توجه به اینکه ستاد کشوری مقابله با بیماری کرونا، مراکز آموزشی را تا پایان سال تعطیل کرده است، مطابق با روال هر ساله که مراکز آموزشی از نیمه دوم فروردین ماه آغاز به کار می‌نماید و با توجه به تبصره ۱ فصل هشتم آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه با توجه به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۹۸/۱۲/۲۴ مقرر گردید:


۱- دانشگاه به کلیه کارکنان از تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ تا ۹۹/۰۱/۱۱ به مدت ۱۰ روز مرخصی تشویقی اعطا می نماید.
۲- به کارکنانی که بنا به نظر واحد مربوطه مانند (مرکز بهداشت، لرزه نگاری، انتظامات و سایر واحدها) باید در محل کار خود حضور داشته باشند، اجازه داده می‌شود ۱۰ روز مرخصی تشویقی خود را در طول سال ۱۳۹۹ استفاده نمایند.
۳- چنانچه شرایط دیگری توسط دولت و یا ستاد مقابله با ویروس کرونا تعیین شود، این مصوبات در دانشگاه نیز اعمال خواهد شد.