بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

ارسال فرم متقاضیان وام بانک تجارت جهت پرداخت در اسفند ماه 93 و فروردین و اردیبهشت ماه 94

ارسال فرم متقاضیان وام بانک تجارت جهت پرداخت در اسفند ماه 93 و فروردین و اردیبهشت ماه 94


شماره بخشنامه: 155/305400

تاریخ : 93/11/13

با سلام و احترام

به استحضار می رساند با توجه به این که ثبت اطلاعات وام های  بانک تجارت در اسفند ماه 93 و فروردین ماه 94 می بایست سریعتر انجام گیرد تا همکاران محترم دانشگاهی بتوانند در ماه های ذکر شده از این وام ها بهره مند شوند ، خواهشمند است دستور فرمائید مدارک متقاضیان دریافت وام تسهیلات تجارت را در تاریخ های ذیل طی نامه رسمی به این اداره کل ارسال گردد.
1 - سهمیه بهمن 93 ( پرداختی اسفند ماه 93 ) حداکثر تا 15 بهمن ماه 93 ارسال گردد .
2 - سهمیه اسفند 93 ( پرداختی فروردین ماه 94 ) حداکثر تا 2 اسفند ماه 93 ارسال گردد .
3 - سهمیه فروردین 94 ( پرداختی اردیبهشت ماه 94 ) حداکثر تا 25 اسفند ماه 93 ارسال گردد.