بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

ارسال سوابق بیمه کارکنان قراردادی خدماتی و قرارداد معین با سن بالاتر از 50 سال

ارسال سوابق بیمه کارکنان قراردادی خدماتی و قرارداد معین با سن بالاتر از 50 سال


شماره بخشنامه:   155/339400

تاریخ :   1397/11/10

 

پیرو بخشنامه شماره ۱۵۵/۳۰۳۷۳۶ مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ خواهشمند است کارکنان محترم قرارداد معین و قرارداد خدماتی که سن آنها بالاتر از ۵۰ سال می‌باشد در اسرع وقت نسبت به ارسال سوابق بیمه‌ای خود به کارشناسان مربوطه در واحد و یا اداره کل منابع انسانی اقدام نمایند.

در غیر اینصورت تمدید قرارداد سال ۹۸ آنها با مشکل مواجه خواهد شد.