بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

آخرین مهلت ارسال مدارک ارتقاء رتبه شغلی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادمعین در سال 1399

آخرین مهلت ارسال مدارک ارتقاء رتبه شغلی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادمعین در سال 1399


شماره بخشنامه:   155/103187

تاریخ :   1399/6/4

 

پیرو بخشنامه‌های شماره ۴۵۱۰۱ مورخ ۲۴/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬ و شماره ۷۲۶۰۴ مورخ ۲۲/‏۰۴/‏1399در خصوص فراخوان ارسال مدارک جهت ارتقا رتبه شغلی کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد انجام کار معین به استحضار می‌رساند: آخرین مهلت دریافت پرونده ارتقا تا تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ می‌باشد و به در خواست‌های ارائه شده پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع رسانی به نحو مناسب به کلیه همکاران دانشگاه صورت پذیرد.