اداره کارشناسان غیرآموزشی اداره کارشناسان غیرآموزشی

اداره کارگزینی غیر آموزشی:

این اداره زیر مجموعه معاونت امور اداری اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی می باشد و پیگیری و رسیدگی به امور اداری و کارگزینی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه  را بر عهده دارد.

وظایف کارشناسان اداره کارگزینی غیر آموزشی:

1-انجام کلیه امور مربوط به استخدام،تبدیل وضعیت استخدامی،ارتقاء، انتصاب، انتقال، ماموریت، مرخصی، استعفا، اخراج و...و تنظیم احکام کارگزینی مربوطه

2-مطالعه و بررسی و اظهار نظر در رابطه با قوانین و مقررات و بخشنامه ها و آیین نامه های استخدامی و جاری کشور و تهیه پیشنهادات لازم در این رابطه به مسوولین ذیربط درون و برون سازمانی

3-رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به استخدام و...

4-انجام فعالیت لازم در زمینه اجرایی نمودن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص کارکنان دانشگاه

5-پیش بینی احتیاجات پرسنلی دانشگاه و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

6-اجرای خط مشی تعیین شده واتخاذتدابیرلازم به منظورحسن انجام اهداف موردنظر

7-تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم

8-تهیه گزارش های لازم برای مسوولین مربوط

9-اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امورجاری

10-انجام مکاتبات با واحدهای داخل دانشگاه و دستگاهها و ارگان های خارج از دانشگاه

11-شرکت در جلسه‌ها و کارگروه‌های مختلف  

12-ارائه راهکارهای تکمیلی در جهت بهینه سازی سیستم های مکانیزه پرسنلی،اتوماسیون اداری و آرشیو دیجیتال

اطلاع رسانی اطلاع رسانی

برای مشاهده آئین‌نامه‌استخدامی‌غیرهیأت‌علمی‌دانشگاه اینجا  کلیک کنید.

برای اطلاع از بخشنامه اطلاع رسانی امضاء الکترونیکی احکام کارکنان دانشگاه روی آن کلیک کنید.

راهنمای استفاده از سامانه ارزیابی و جمع آوری اطلاعات  را مشاهده کنید. 

جهت رؤیت اطلاعیه آیین نامه اداری و استخدامی دانشگاه اینجا کلیک کنید.